Parkingi i place, czyli powierzchnie wspólne

Tym razem chciałbym poruszyć temat niezwykle ciekawy, bo dotyczący praktycznie nas wszystkich. Niezależnie od tego czy jesteśmy pieszymi czy kierującymi. Znamy to z autopsji. Z jednej strony piesi poruszający się środkiem alejek parkingowych, z drugiej strony kierowcy bez wyobraźni i szacunku do niechronionych uczestników ruchu.

Co mówią przepisy o pierwszeństwie pieszego na parkingu?

  1. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
  2. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.

Prawo o ruchu drogowym jest w tym miejscu jednoznaczne jak mało kiedy. Chociaż na pewno posiadacze prawa jazdy poznali ten przepis w czasie kursu to jednak z jego respektowaniem i stosowaniem bywa już różnie.

Jak interpretować ten przepis, gdzie ta zasada ma zastosowanie?

Zasadę stosuję się w miejscach gdzie nie ma wyodrębnionej jezdni i chodnika. Siłą rzeczy pojazdy jak i piesi muszą poruszać się po wspólnej powierzchni. W takich miejscach piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami. Kierujący natomiast powinni poruszać się powoli tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszym. Przykłady:

Parking (przy lotnisku, centrum handlowe, parking wielopoziomowy)

– Stacja benzynowa

– MOP, czyli Miejsce Obsługi Podróżnych (parking w ciągu autostrady lub drogi ekspresowej)

– place i skwery w centrum miast, na których dozwolony jest ruch kołowy

– place i powierzchnie wokół punktów usługowych i budynków.

Wszędzie w tych miejscach obowiązuje również niepisana zasada dbania o niechronionego uczestnika ruchu. Jednak na pieszych również ciążą obowiązki.

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.

W świetle powyższych przepisów również pieszy poruszający się po parkingu ma obowiązek zachować ostrożność i nie utrudniać ruchu innych uczestników. Stąd wynika, że pieszy poruszający się środkiem alejki na parkingu, nie zwracający uwagi na to co się wokół niego dzieje, łamie przepisy!

4 thoughts on “Parkingi i place, czyli powierzchnie wspólne”

Dodaj komentarz